Serien om populær viden forklarer let
og underholdende om historie og videnskab.